วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ขั้นตอนการทำโครมไฟจากปกซีดี

1.เตรียมอุปกรณ์
2.นำปกซีดีมา12ปก3.นำคลิปหนีบกระดาษมา12คู่

4.นำคลิปหนีบกระดาษมาหนีบของปกซีดี5.นำตะปูเกลียวน๊อตมาประกอบกันแล้วทำเป็นวงกลม

 6.นำหลอดไฟมาประกอบใส่กันแล้วพร้อมเปิดไฟเพื่อทดลองดู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น