วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556

                      

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้

1.ปกซีดี2.น๊อต


3.สายไฟ


4.หลอดไฟ


5.คลิปนีบกระดาษไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น